Tumbal Keselamatan

Masih Teringat dengan Sosok Mbah MARIJAN juru Kunci Gunung Merapi yang sempat tenar pada 2006 Silam. ? Ketika Ia selesai Melakukan Semedi , ber Edarlah Selebaran tentang TUMBAL Keselamatan. Warga Sekitar Lereng Gunung merapi di himbau untuk Menyiapkan uang Selebaran RP. 100 Gambar Gunung , daun dadap 2 lembar , Benang Lawe 2 helai ,…